»plugin-project« 2016 -2019

So'ham, Barbara Kaserne Dülmen 2021