Günter Wintgens HOW
HOW (55) 2008 Bleistift, Tusche, Druck auf Seide 32 x 24 cm
Günter Wintgens HOW
HOW (68) 2008 Bleistift, Tusche, Druck auf Seide 32 x 24 cm
Günter Wintgens HOW
HOW (69) 2008 Bleistift, Tusche auf Seide 32 x 24 cm
Günter Wintgens HOW
HOW (71) 2008 Bleistift, Tusche, Druck auf Seide 32 x 24 cm
Günter Wintgens HOW
HOW (77) 2008 Bleistift, Tusche, Druck auf Seide 32 x 24 cm